1. Voorwaarden

Door de toegang tot de website op https://freepsnzone.win/, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, u verboden gebruik of de toegang tot deze site. De materialen op deze website zijn beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. gebruik License

 1. Toestemming wordt verleend om één kopie van de materialen tijdelijk downloaden (informatie of software) op de website van FreePSNZone.Win's voor persoonlijk, alleen niet-commerciële voorbijgaande bekijken. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
  1. wijzigen of kopiëren van de materialen;
  2. gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare vertoning (commerciële en niet-commerciële);
  3. proberen te decompileren of reverse engineering software die op de website van FreePSNZone.Win's;
  4. Verwijder eventuele auteursrecht of andere eigendomsrechten notaties van de materialen; of
  5. de materialen overdragen aan een andere persoon of een “spiegel” de materialen op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schenden en kan door FreePSNZone.Win te allen tijde worden beëindigd. Na het beëindigen van uw kijkervaring van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen noch in elektronische of gedrukte vorm.

3. ontkenning

 1. De materialen op de website van FreePSNZone.Win worden aangeboden op een ‘as is’ basis. FreePSNZone.Win geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, waaronder, zonder limiet, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van de rechten.
 2. Verder, FreePSNZone.Win garandeert niet of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, verwachten resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites in verband met deze site.

4. beperkingen

In geen geval zal FreePSNZone.Win of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder limiet, schadevergoeding voor verlies van data of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken op de website FreePSNZone.Win's, zelfs als FreePSNZone.Win of een FreePSNZone.Win gemachtigde is mondeling meegedeeld of schriftelijk van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties niet toegestaan, of beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van de materialen

De materialen die op de website van FreePSNZone.Win's kunnen technische, typografisch, of fotografische fouten. FreePSNZone.Win garandeert niet dat een van de materialen op haar website nauwkeurig zijn, volledig of actueel. FreePSNZone.Win kan veranderingen in de materialen op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Echter FreePSNZone.Win geen enkele toezegging aan de materialen te actualiseren.

6. Links

FreePSNZone.Win heeft niet alle sites gekoppeld aan de website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van FreePSNZone.Win van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. wijzigingen

FreePSNZone.Win kunnen deze termen van service voor haar website te allen tijde herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord gebonden te zijn door de dan geldende versie van deze voorwaarden van de dienst.

8. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk en je onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in die staat of locatie.